Top
badanie

BADANIE ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH DZIECKA

Przed nauką gry na instrumencie warto wykonać TEST zdolności muzycznych dziecka. Badanie zdolności jest dedykowane dzieciom w wieku 4-9 lat i jest narzędziem służącym do oceny poziomu zdolności muzycznych w zakresie rytmicznym i tonalnym.

Badanie ma pomaga dokonać realnej oceny potencjału muzycznego dziecka oraz wyznacza obszary nad którymi należy pracować, tak aby dziecko mogło wykorzystywać pełnię swoich możliwości. Rodzic otrzymuje pełen profil zdolności muzycznych dziecka, wraz ze wskazówkami do dalszej pracy

Testy polecamy wszystkim dzieciom, które będą chciały przystąpić do przesłuchania do szkoły muzycznej oraz wszystkim tym, które chcą poznać zakres swoich uzdolnień i możliwości dalszego rozwoju.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy testy E.E. Gordona:

AUDIE – dla dzieci w wieku 3-4 lata

PMMA (Podstawowa Miara Słuchu Muzycznego) – dla dzieci w wieku 5- 9 lat

IMMA (Średnia Miara Słuchu Muzycznego) – dla dzieci w wieku 6-9 lat


Koszt badania: 100 zł