Top

GORDONKI

– zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci od 0-3 lat.

info

Na czym polegają zajęcia gordonowskie?

Zajęcia gordonowskie, tzw. Gordonki to jeden z najskuteczniejszych sposobów odkrywania i rozwijania zdolności muzycznych dzieci przy jednoczesnym wspieraniu ich wszechstronnego rozwoju oraz umiejętności społecznych. Uczymy dzieci ROZUMIEĆ (audiować) a nie tylko odtwarzać muzykę, przyspieszamy tym samym rozwój mowy oraz możliwości szybszego przyswajania wiedzy z innych dziedzin.

Zajęcia oparte są na teorii wychowania muzycznego prof. Edwina Eliasa Gordona i prowadzone w formie muzycznej zabawy z użyciem pobudzających wyobraźnię rekwizytów oraz prostych instrumentów muzycznych.

Nie odtwarzamy utworów z nagrań, nie uczymy dzieci gotowych piosenek, ale podczas zajęć śpiewamy w rozmaitych skalach, stylach, tempach i metrach, improwizujemy wokalnie, rytmicznie i ruchowo rozwijając muzykalność i kreatywność u dzieci.

Zajęcia gordonowskie mają prostą formę, są przejrzyste i nie wprowadzają zbyt dużej ilości bodźców, koncentrując uwagę dzieci przede wszystkim na muzycznej treści. Podstawowym założeniem jest zanurzenie dziecka w muzycznej różnorodności , której nie spotka ono nigdzie indziej.

Indywidualne podejście do każdego dziecka

Zajęcia w mierzalny sposób rozwijają zdolności muzyczne dziecka i opracowywane są indywidualnie dla każdej grupy pod kątem możliwości i poziomu uzdolnień każdego z uczestników.

Zajęcia gordonowskie dedykowane są dzieciom w wieku 0-3 lat i odbywają się grupach max. 10 dzieci wraz z opiekunami (obowiązuje podział wiekowy).
Zajęcia trwają 40 min. (30 min. część umuzykalniająca + 10 min. eksperymentowanie z instrumentami oraz swobodna zabawa w grupie).

Cele zajęć gordonowskich
  • rozwijanie zdolności muzycznych
  • wspieranie prawidłowego rozwoju mowy (dzieci mówią płynniej i wyraźniej)
  • zwiększenie koncentracji uwagi
  • rozwijanie twórczego myślenia
  • wspomaganie koordynacji ruchowo-oddechowej
  • wyrabianie gotowości do nauki gry na instrumentach

Zapisz się na zajęcia: tel. 503 759 403

Zadzwoń lub skontaktuj się przez WhatsApp 

Jeżeli nie masz czasu lub w Twojej okolicy nie ma zajęć gordonowskich, możesz skorzystać z kursu GORDONKI ON-LINE.

Każdy dzień jest ważny dla wspierania potencjału Twojego dziecka!