Top
KONCERTY

GORDONOWSKIE KONCERTY RODZINNE

Koncert gordonowski to interaktywne wydarzenie muzyczne skierowane do rodzin z małymi dziećmi, w którym uczestnicy stają się także współtwórcami tego wydarzenia.

Koncert prowadzony jest z towarzyszeniem muzyków-instrumentalistów i opiera się przede wszystkim na autorskich kompozycjach, aranżacjach utworów klasycznych, jazzowych, muzyce filmowej oraz melodiach ludowych różnych stron świata.

Opierając się w dużej mierze na improwizacji wokalno-ruchowej prowadzący włączają dzieci do wspólnej zabawy, dzięki czemu każde wydarzenie staje się niepowtarzalnym, pełnym radości ze wspólnego muzykowania doświadczeniem.