Top

MUSICAL BABIES®

– nauka angielskiego metodą muzyczno-sensoryczno-ruchową

info
MUSICAL BABIES® to efektywny program nauki języka angielskiego dla dzieci od 6 m-cy do 6 lat realizowany poprzez piosenki, rymowanki, muzykę klasyczną, ruch oraz wykorzystanie wszystkich zmysłów.

 

Dlaczego język angielski w połączeniu z muzyką?

Ponieważ język poznany muzycznie i „całym ciałem” jest niewymazywalny z pamięci!

Język dla ucha to nic innego jak muzyka, ze swoją tonalnością, rytmem i melodią. Dzieci w wieku niemowlęcym mają „słuch absolutny”, czyli naturalną zdolność do słyszenia niezwykle bogatej skali dźwięków, wszystkich istniejących na świecie fonemów, rytmu i melodii języka. Wykorzystując tę zdolność w nauczaniu języków obcych pozwalamy dziecku na rozwinięcie czujności językowej poprzez aktywizację obu półkul mózgowych, wykształcenie procesów percepcyjnych, wyczulenie słuchowe, umiejętność rozróżniania rytmu, tonalności, akcentowania i zmian w intonacji.

Dodatkowo, muzyka klasyczna używana podczas zajęć kojąco wpływa na psychikę dziecka, łagodzi stany napięcia, korzystnie wpływa na koncentrację, oraz ułatwia przyswajanie treści tematycznych.

 

Jak prowadzimy zajęcia?

Na zajęciach dzieci eksperymentują z językiem i bawią się nim. Podczas zajęć używamy rozmaitych pomocy dydaktycznych takich jak: plansze, karty obrazkowe, gry, domina, puzzle, pacynki, instrumenty, podłogowe maty edukacyjne Musical Babies i English® oraz pomoce sensoryczne Edu Sensory, rozwijające motorykę małą, usprawniające zdolności poznawcze, kojarzeniowe oraz logicznego myślenia. Dzieci otrzymują także płyty z utworami z zajęć do słuchania w domu.


Program został stworzony przez Annę Rattenbury w 2003 i z powodzeniem realizowany jest w wielu krajach Europy oraz Meksyku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na www.musicalbabies.pl

Zapisz się na zajęcia: tel. 503 759 403

Zadzwoń lub skontaktuj się przez WhatsApp 

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa
Na zajęciach dzieci poznają proste słowa i zwroty w języku angielskim za pomocą wielu łatwo przyswajalnych piosenek i rymowanek oraz osłuchują się z naturalnym językiem mówionym. Wykorzystujemy różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe, techniki TPR (Total Physical Response, czyli technika reagowania całym ciałem) oraz wiele ćwiczeń stymulujących synchronizację półkul mózgowych, co wspomaga mózg w nauce mówienia, a później czytania.

Inteligencja muzyczna
Dzieci obcują z muzyką żywą, śpiewaną, prezentowaną niejednokrotnie przy akompaniamencie instrumentów, zapoznają się także z muzyką klasyczną, ludową i etniczną.

Inteligencja ruchowa
Dzieci wykonują ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową oraz obie motoryki: małą i dużą. Nauce towarzyszy taniec do muzyki różnych krajów i kultur.

Inteligencja interpersonalna
Dzięki temu, że dzieci mają możliwość przebywania w grupie rówieśników, doświadczania interakcji z innymi w bezpiecznych warunkach, wzmacniają własne poczucie wartości oraz wzmacniają więź z rodzicem. Bycie w grupie to nauka umiejętności wyrażania potrzeb i rozwiązywania konfliktów. To rozwój jednej z kluczowych kompetencji dzisiejszych czasów – komunikacji z drugim człowiekiem.

Dzieci, które wcześniej uczęszczały na zajęcia Musical Babies / Musical English potrafią praktycznie wykorzystać przyswojoną wiedzę, eksperymentować z językiem oraz są odporne na błędne nauczanie wymowy i intonacji.