Top

Prof. Edwin Elias Gordon (University of South Carolina) – pedagog, psycholog muzyki, słynny muzyk jazzowy. Znany badacz, autor licznych publikacji, testów uzdolnień muzycznych, laureat wielu prestiżowych nagród. Kilkadziesiąt lat swojego życia poświęcił badając w jaki sposób małe dzieci uczą się muzyki i jak prowadzić z nimi zajęcia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
Najważniejszym celem nauczania według teorii Edwina Gordona jest nauka świadomego słuchania, rozumienia i odczuwania muzyki (tzw. audiacji), a nie uczenia dzieci efektownych utworów na pamięć.

„Rozrywka jest chwilowa. Rozumienie muzyki pozostaje na całe życie.”
_E.E. Gordon

teoria

Stałe elementy zajęć

Czysty śpiew (bez słów)

Na zajęciach śpiewamy zwykle bez słów na neutralnych sylabach (pa , ba, du, itp.) ponieważ słowa utrudniają dziecku przyswajanie melodii. Śpiew wykonywany jest zawsze w rejestrze naturalnym dla dzieci, aby były one w stanie swobodnie śpiewać.

Śpiewanki i rytmiczanki

Przedstawiamy oddzielnie śpiewanki i rytmiczanki, po to, aby dziecko skoncentrowało się tylko na jednym elemencie muzycznym. Są one zróżnicowane w warstwie tonalnej (skala durowa, mollowa, 6 skal modalnych) i rytmicznej (metrum dwudzielne, trójdzielne, metra nieregularne) oraz różnią się tempem, dynamiką i stylem.

Motywy

Na zajęciach dzieci osłuchują się z bogactwem motywów tonalnych i rytmicznych, które stanowią podstawę słownika muzycznego.

Improwizacja

Dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę – improwizować ją za pomocą głosu, w sposób twórczy i nieskrępowany wyrażają się poprzez dźwięk czy ruch.

Dialog

Prowadzący podąża za dziećmi i na bieżąco reaguje na ich odpowiedzi, tworząc muzyczny dialog.

Ruch

Prowadzący w trakcie zajęć wykorzystują labanowską analizę ruchu (tzw. ruch rozwijający, metoda gimnastyki twórczej), która rozwija u dzieci świadomość ciała i przestrzeni konieczną do zrozumienia zagadnień rytmicznych.

Zabawa

Zajęcia przebiegają w atmosferze zabawy, podczas której dzieci mogą swobodnie poruszać się po sali. Dla podkreślenia ruchu i twórczego zaktywizowania dzieci wykorzystywane są różne pomoce animacyjne i sensoryczne pobudzające wyobraźnię. Podczas zabawy dzieci poznają również instrumenty muzyczne.

Obejrzyj darmowy webinar

NAPISZ: kontakt@tadaam.eu