Top

REGULAMIN

ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW DLA DZIECI – TADAAM NATALIA WICHER

 1. Tadaam Natalia Wicher jest organizatorem pozaszkolnych form edukacji artystycznej dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat.
 2. Na wszystkie zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca.
 3. Dzieci wchodzą na zajęcia wyłącznie z dorosłym opiekunem i w trakcie zajęć pozostają pod jego stałą opieką.
 4. Tadaam Natalia Wicher nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w trakcie zajęć, za które w całości odpowiada jego opiekun.
 5. Na teren sali, w której odbywają się zajęcia, nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami, okulary itp.).
 6. W trosce o zdrowie dzieci biorących udział w zajęciach, zabrania się przychodzenia na zajęcia osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych, bakteryjnych lub wykazujących ogólne objawy chorobowe.
 7. W razie występowania szczególnych potrzeb dziecka lub istnienia schorzeń wymagających specjalnego traktowania rodzic/opiekun prawny przekazuje w tym przedmiocie stosowną informację instruktorowi przed przystąpieniem do zajęć.
 8. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w miejscach do tego przeznaczonych. Osoby wchodzące z dziećmi na zajęcia powinny pozostać w skarpetkach, rajstopach lub kapciach.
 9. Wszelkie torby, plecaki i reklamówki należy pozostawiać w takim miejscu, aby nie przeszkadzały one w trakcie zajęć. Tadaam Natalia Wicher nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez opiekunów na zajęcia.
 10. Ze względów zachowania maksymalnej czystości oraz w celu nie rozpraszania uwagi dzieci w miejscu, w którym odbywają się zajęcia, nie wolno wnosić jedzenia i picia oraz własnych zabawek. Dziecko można nakarmić w miejscu do tego wyznaczonym przez instruktora zajęć, a dodatkowe przedmioty służące do zabawy pozostawić w torbie na sali.
 11. Korzystanie z Warsztatów możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Warsztatów zgodnie z obowiązującymi cenami określonymi na naszej stronie internetowej.
 12. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Tadaam Natalia Wicher brakujące zajęcia zostaną odrobione na zasadach oraz w terminach ustalonych z rodzicami/opiekunami dzieci lub nastąpi zwrot kosztów.
 13. Tadaam Natalia Wicher zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w trakcie cyklu warsztatów bez podania przyczyny. W przypadku tymczasowej nieobecności instruktora, zostanie zapewnione zastępstwo, odpracowanie zaległych godzin lub zwrot kosztów za niewykorzystane godziny.
 14. W trakcie trwania zajęć nie należy korzystać z telefonów komórkowych, bądź innych urządzeń elektronicznych emitujących obrazy oraz dźwięki. Wszelkie tego typu urządzenia muszą zostać wyłączone na czas trwania zajęć aby nie zakłócać ich przebiegu.
 15. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Tadaam Natalia Wicher i osobą prowadzącą zajęcia – przy umieszczaniu zdjęć na swoim facebooku, Instagramie, blogu etc., wymagane jest oznaczenie zdjęć, gdzie zostały wykonane, poprzez  otagowanie /@warsztatytadaam/@warsztaty_tadaam/@tadaamdladzieci/@tadaam.eu
 16. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 17. Do sytuacji nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. W przypadku jakichkolwiek zapytań, które pojawią się w trakcie trwania warsztatów, można skontaktować się z właścicielem Natalią Wicher pod numerem telefonu 503 759 403.
info